Tietosuojaseloste

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

Rekisterinpitäjä:

 

Suomen Ravivalmentajat ry

Osoite: Ravitie 1, 00370 Helsinki

Y-tunnus: 0498523-0

Sähköpostiosoite: toimisto@ravivalmentajat.fi

 

Henkilörekisterin nimi:

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri verkkosivuilla

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Suomen ravivalmentajat ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 

  • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
  • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
  • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

 

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden osalta Suomen ravivalmentajat ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai Suomen ravivalmentajat ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Suomen ravivalmentajat ry:n yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Nimi, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Suomen ravivalmentajat ry:lle.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

Henkilötietojen suojaus

 

Verkkosivuilla olevaa jäsenrekisteriä säilytetään suojattuna, ulkopuolisia konesalipalveluja tarjoavien yritysten (MMD Networks Oy ja VRethink Oy) palvelimilla.

 

Tietojen säilytysaika

 

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

  • Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään, kunnes jäsen todetaan eronneeksi Suomen ravivalmentajat ry:stä
    • Jäsenen pitää ilmoittaa erostaan Suomen ravivalmentajat ry:n toimintasääntöjen mukaisesti

 

Profilointi

 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

 

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

 

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

 

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

 

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään postitse tai sähköpostitse.

Pääyhteistyökumppanit

logo_toto.pnglogo_st1.pnglogo_agrimarket_racing.pngHu-7o-logot.pnglogo_lvi_vallo.jpgsiipiveikot_logo.pnglogo_biofarm.pnglogo_blackhorse.pngtilitoimisto-ollikainen.pngvermo.pnguusi hippos.pnglogo_allomeera2.pngwahlsten 1918.png

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.